Home St.-Franciscus

Verzorging

De medische zorgen

U kan beroep doen op de huisarts van uw keuze. Dit gebeurt wel steeds in afspraak met de verantwoordelijke verpleegkundige, die de instructies van deze arts zal opvolgen. Indien U ziek wordt, hoeft U niet noodzakelijk naar een ziekenhuis. Er is vakkundig personeel aanwezig om U te verzorgen. Uw medicatie wordt centraal bewaard en U op het voorgeschreven tijdstip aangeboden. Zo nodig zal de voorraad worden aangevuld. ROB - bewoners kunnen beroep doen op een zelfstandig kinesist naar keuze. Voor RVT - bewoners is kinesitherapie inbegrepen in de dagprijs, doch is een voorschrift van de behandelende arts vereist.

Uw verzorging

Een goede hygiëne en persoonlijke verzorging zijn van zeer groot belang. Wij vragen U vriendelijk om daar steeds aandacht voor te hebben. Voor het dagelijks toilet of andere verpleegkundige taken kan U, indien nodig, beroep doen op gediplomeerd verpleegkundig en verzorgend personeel, zowel overdag als ‘s nachts! Een pedicure, manicure, … zijn allen op afspraak beschikbaar. U neemt hiervoor contact op met de verpleegkundige.
 (pop-up)

Uw kledij

Het linnen kan naar Uw keuze onderhouden worden door de familie of uitgegeven worden door de instelling. Om verlies en vergissing te vermijden moet het persoonlijk linnen genaamtekend zijn, als het onderhoud ervan door de wasserij gebeurt, zal zij ook daarvoor instaan. Het kan belangrijk zijn voorkeur te geven aan makkelijk wasbare of loszittende kledij, hieromtrent kan u raad vragen aan onze ergotherapeute (zie hieronder). De herstelling van het linnen gebeurt door de familie.

Coördinerend en Raadgevend Arts

Naast de huisarts keuze is er binnen de instelling ook een coördinerend geneesheer. Deze zal samen met directie en hoofdverpleegkundigen de medische organisatie van de instelling voor haar rekening nemen en zal advies geven naar het verplegend en verzorgend personeel.

Ergotherapie

Voor de toenemende zorgafhankelijkheid van onze bewoners kunnen we beroep doen op een ergotherapeuten, die alle bewoners de kansen geven hun mentale, fysieke en sociale mogelijkheden en vaardigheden maximaal te benutten en te ontplooien. Zie ook comfortzorg (zie verder).
concept & design by M-iT